Zásady zpracování osobních údajů

Plně respektujeme právo na soukromí každého návštěvníka, uživatele a zákazníka, a proto pečlivě nakládáme s osobními údaji, které nám poskytnete.

 Správcem osobních údajů je:

Název subjektu: XXX
Sídlo: XX
IČO: XXXXXX
Telefon: XXXX
E-mail: XXX

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován.

Zpracovávané osobní údaje

Zpracováváme jen osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro níže uvedené účely.

Návštěva webu

Pro sledování návštěvnosti webu a jeho zlepšování používáme na webu službu Google Analytics a s tím spojené cookies. Zpracovatelem osobních údajů je v tomto případě společnost Google. Dále používáme pouze cookies pro zajištění technického provozu webu, které jsou anonymní.

Tyto údaje zpracováváme na základě právního titulu Oprávněný zájem. 


Vaše práva

Veškeré osobní údaje pečlivě zpracováváme a ukládáme, proto nás neváhejte kontaktovat v případě jakýchkoliv dotazů a požadavků týkajících se vašich osobních údajů.

Máte tato práva:

  • právo na přístup ke svým osobním údajům
  • právo opravu osobních údajů
  • právo na výmaz osobních údajů
  • právo vznést námitku proti zpracování
  • právo na přenositelnost údajů
  • právo odvolat souhlas se zpracováním

Závěrečné prohlášení

Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a že k vašim osobním údajům mají přístup pouze pověřené osoby.